E- KİTAP  ̶  E- DERGİ

  E- KİTAP   E- DERGİ Günümüzde edebiyatın yararı/zararı gibi aşındırılmış konular tartışılmıyor artık. Bunun yerine yazarların, yapıtlarında toplumun hangi sorunlarına işaret ettiği, bu sorunları hangi yöntem ve teknikle kaleme aldığı üzerinde duruluyor. Sanat ve edebiyat, hayallerden süzülüp gelen kurmaca bir dünyaysa eğer, yazmada seçilen yöntem ve teknikleri

X